Finanse i Prawo Finansowe (Jun 2018)

Znajomość praw i obowiązków – jako jedna z metod ochrony konsumenta na rynku usług bankowych

  • Magdalena Lubaś

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.04
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 18
pp. 37 – 49

Abstract

Read online

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie praw i obowiązków, jakie przysługują konsumentowi na rynku usług bankowych, czego może się domagać od banku, a na co nie musi się zgadzać. Jeśli konsument wie, jakie uprawnienia są mu zagwarantowane z mocy obowiązującego prawa, może tę wiedzę wykorzystać w kontakcie z bankiem. Jednak rzadko kto wie, co jest zawarte w ustawach czy rozporządzeniach, ponieważ nie każdy zna prawo. Łacińska premia wywodząca się z prawa rzymskiego Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), dobitnie odzwierciedla położenie konsumentów zarówno na ryku usług bankowych, jak i w całym obrocie gospodarczym. Tezą, która będzie dowodzona w niniejszym artykule, jest to, że znajomość praw i obowiązków może stanowić jeden ze skutecznych mechanizmów obronnych konsumenta na rynku usług bankowych? Artykuł oparty jest na badaniach przeprowadzonych na temat znajomości praw klienta na rynku usług bankowych.

Keywords