Analysis of Platinum Content in Used Auto Catalytic Converter Carriers and the Possibility of its Recovery

Archives of Metallurgy and Materials. 2014;59(2):557-564 DOI 10.2478/amm-2014-0092

 

Journal Homepage

Journal Title: Archives of Metallurgy and Materials

ISSN: 2300-1909 (Online)

Publisher: Sciendo

Society/Institution: Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

LCC Subject Category: Technology: Mining engineering. Metallurgy | Technology: Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering: Materials of engineering and construction. Mechanics of materials

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Saternus M. (SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF METALS TECHNOLOGY, KRASIŃSKIEGO 8 STR., 40-019 KATOWICE, POLAND)
Fornalczyk A. (SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF METALS TECHNOLOGY, KRASIŃSKIEGO 8 STR., 40-019 KATOWICE, POLAND)
Cebulski J. (SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF METALS TECHNOLOGY, KRASIŃSKIEGO 8 STR., 40-019 KATOWICE, POLAND)

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

Obecnie każdy wyprodukowany samochód musi być wyposażony w katalizator, w którym metale szlachetne takie jak platyna, pallad czy rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów jest ograniczony, zatem zostają one zastąpione nowymi, a stare stanowią ważne źródło platynowców. Zużyte katalizatory samochodowe przerabiane są hydrometalurgicznie lub pirometalurgicznie. Jednakże pierwszym etapem takiego przerobu powinna być analiza chemiczna. W pracy analizie na zawartość platyny poddano kilka różnych nośników katalitycznych pochodzących z różnych samochodów. Do tego celu posłużył elektronowy mikroskop skaningowy. Przedstawiono strukturę analizowanych nośników katalitycznych, ich analizę chemiczną jak również wykresy EDS (Energy Dispersive Spectrum). Przeprowadzono dyskusję wyników i możliwych metod odzysku platyny.