Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках (Oct 2013)

Філософські аспекти моди у поглядах Х.У. Гумбрехта

  • H. Skalatskaya

Journal volume & issue
Vol. 4, no. 23

Abstract

Read online

Мета статті полягає у розгляді філософських аспектів моди, викладених у роботі Х.У. Гумбрехта «Три загадки моди». Простежується концепція «виробництва присутності» Х.У. Гумбрехта у постановці проблеми моди. Аналізуються погляди Х.У. Гумбрехта на моду як з’єднання промислового виробництва, естетичного судження і потреби ринку. Піднімається питання неспроможності визначення поняття «мода» і необхідності його розгляду у філософському ракурсі. Теоретичні погляди Х.У. Гумбрехта визначають нові напрями експлікації поняття моди, і розкриття сутності даного феномена в філософії.

Keywords