Post-Kolonyal Teori ve Kapitalizmin Hayaleti

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2018;5(1):195-199 DOI 10.26513/tocd.416415

 

Journal Homepage

Journal Title: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

ISSN: 2147-7523 (Print)

Publisher: Sakarya University

Society/Institution: Middle East Institute

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Rumeysa Köktaş

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

Türkiye’de akademik camiada Postkolonyal Çalışmalara yönelik artan ilgiyle birlikte son yıllarda bu alanda yazılmış birçok kitap yayın dünyamıza kazandırılmıştır. Birkaç örnek vermek gerekirse Arif Dirlik’in Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi isimli kitabı 2010 yılında, Dipesh Chakrabarty’nin Avrupa’yı Taşralaştırmak isimli kitabı 2012’de, Robert J. Young’ın Postkolonyalizm: Tarihsel Bir Giriş isimli kitabı da 2016 yılında Türkçeye tercüme edilerek akademik dünyaya önemli bir katkı sunulmuştur. Yine 2016 yılında Vivek Chibber’in Post-Kolonyal Teori ve Kapitalizmin Hayaleti başlığını taşıyan kitabının da İletişim Yayınları tarafından basılması özellikle Postkolonyal Çalışmalar üzerine çalışan araştırmacılar için büyük bir kazanım oldu. Chibber’in kitabının ayırt edici tarafı, postkolonyal teorisyenlerin ortaya koydukları fikirleri Marksist bir çerçeveden eleştirerek, bu alanda çalışanların perspektifini geliştirecek farklı bir ufuk açmasıdır.