Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2023)

Sosyal Bağlar Bireylerin Suçluluğunu Engelleyebilir Mi?

  • Ruken Macit

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.3.2
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 3
pp. 238 – 247

Abstract

Read online

Suç olgusunu açıklayan teorilerden biri Travis Hirschi’nin (1969) Sosyal Kontrol Teorisidir. Hirschi (1969), bu teoride sosyal bağların bireyleri topluma sıkı sıkıya bağlayarak bireyi suç davranışından koruduğunu ifade etmiştir. Bu çalışmada Hirschi’nin (1969) suçluluğu önlemede etkili olduğunu belirttiği sosyal bağların uyuşturucu satıcılarındaki rolünü nitel araştırma yöntemi ile analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Diyarbakır'da 20 eski hükümlü uyuşturucu satıcısı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma çerçevesinde, katılımcılar uyuşturucu kaçakçısı, uyuşturucu üreticisi / yetiştiricisi, nakliyeci, toptancı ve torbacı olarak sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, uyuşturucu ticaretinin ana unsurlarından biri olan uyuşturucu satıcılarının suçluluğu, Hirschi’nin sosyal bağlar olarak açıkladığı “bağlılık, adanmışlık, meşguliyet ve inanç” kavramları çerçevesinde ele alınmıştır. Elde edilen bulgularda, bireyin eğitim düzeyinin ve toplumsal normlara olan inancının suç davranışına yönelik önemli etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca, suçlu davranış geliştirmede bireyin güçlü sosyal bağlara sahip olması değil bu bağları kimlerle kurduğu önem arz etmektedir.

Keywords