Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (Sep 2012)

Rozproszona kontrola dostępu w systemach informatycznych

  • Anna Felkner

DOI
https://doi.org/10.26348/znwwsi.7.67
Journal volume & issue
Vol. 6, no. 7
pp. 67 – 77

Abstract

Read online

Artykuł dotyczy problemu bezpieczeństwa rozproszonych systemów informatycznych,w tym zwłaszcza ważnego problemu kontroli dostępu do zasobów i usług systemu. Jest wprowadzeniem w zagadnienia zarządzania zaufaniem w systemach informatycznych, rozumianym jako pewna forma zdecentralizowanej kontroli dostępu, gdzie decyzje związane z nadzorem wynikają z polityki, którą tworzy wiele podmiotów.