Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017

Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law. 2017;0(68):186-194 DOI 10.2436/rld.i68.2017.3028

 

Journal Homepage

Journal Title: Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law

ISSN: 0212-5056 (Print); 2013-1453 (Online)

Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya

LCC Subject Category: Language and Literature: Romanic languages

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Aragonese, English, Dutch; Flemish, Occitan (post 1500); Provençal, Italian, Spanish; Castilian, Basque, Catalan; Valencian, French, German, Galician

Full-text formats available: PDF, ePUB

 

AUTHORS

Anna M. Pla Boix (Universitat de Girona)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua aparegudes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 2017.