Dini Araştırmalar (Nov 2015)

Suriye'deki İlmi Dergilerde İslam Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler

  • İsmail Hakkı Atçeken

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 2

Abstract

Read online

İlmi araştırma yapan kimseler için çeşitli ilim dallarındaki klasik kaynaklar büyük önem taşımaktadır. Makalede Suriye ilmi dergilerinde ilk dönem islâm tarihi, Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Eyyubiler, Begteginliler, Osmanlılar ve 20.yy tarihi ile ilgili makaleler alt başlıklar halinde sıralanmaktadır.

Keywords