BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (2004-06-01)

Proposta d'ús dels topònims en la indexació

  • López, Ferran,
  • Farrés, Joan,
  • Domènech, David

Journal volume & issue
no. 12

Abstract

Read online

Es presenta una proposta d’ús dels topònims en la indexació elaborada a partir de la tasca duta a terme pels autors a la biblioteca de l’Institut Català de Cartografia (ICC). Al principi s’assenyalen els criteris metodològics i les fonts de referència i, a continuació, es presenta de manera detallada la proposta d’ús dels topònims (aspectes generals, geografia humana, accidents geogràfics, etc.). Al final, s’inclou una recapitulació on es tornen a posar de manifest els aspectes clau de la proposta.A proposal on the use of place names in indexing, stemming from work performed by the authors at the library of the Catalan Cartographic Institute (ICC). The article begins by reviewing methodological criteria and reference sources and then presents a detailed proposal regarding the use of place names (general aspects, human geography, geographic events, etc.). The authors conclude by highlighting the key aspects of the proposal.Se presenta una propuesta de uso de los topónimos en la indización elaborada por los autores en la biblioteca del Institut Català de Cartografia (ICC). Al inicio del artículo se muestran los criterios metodológicos y las fuentes de referencia y, después, se presenta la propuesta de uso de los topónimos (aspectos generales, geografía humana, accidentes geográficos, etc). Finalmente se hace una recopilación de los aspectos clave.

Keywords