In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Evidensbasert pedagogisk praksis: Utvalgte kontroverser

Internasjonal Politikk. 2018;4(0):136-153 DOI 10.23865/ntpk.v4.1153

 

Journal Homepage

Journal Title: Internasjonal Politikk

ISSN: 1891-1757 (Online)

Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

Society/Institution: Norsk utenrikspolitisk instiutt (NUPI)

LCC Subject Category: Political science: International relations

Country of publisher: Norway

Language of fulltext: Norwegian, Danish, Swedish

Full-text formats available: PDF, HTML, ePUB, XML

 

AUTHORS


Tone Kvernbekk

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 25 weeks

 

Abstract | Full Text

Evidensbasert praksis (EBP) er en stor tematikk med forgreninger i mange retninger, for eksempel epistemologi, metode, normativitet, kausalitet, rom for skjønn, forskningens rolle overfor praksis, etc. Ikke overraskende er uenigheten stor. I denne artikkelen diskuterer jeg fire utvalgte kontroverser: Hva «basert» betyr, evidensbegrepet, instrumentalitet og standardisering av praksis. Det finnes naturligvis flere kontroverser, men nettopp i disse er det mange misforståelser ute og går. Artikkelen er tenkt å bidra til oppklaring av ulike misforståelser, men også til nødvendig nyansering og tvisyn om EBP.