Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (1957-01-01)

Over e en o in Sasakse dialecten

  • A. Teeuw

Journal volume & issue
Vol. 113, no. 1
pp. 32 – 49

Abstract

Read online

No abstracts available.