Postscriptum Polonistyczne (Dec 2020)

Oswajanie nowych perspektyw. Urszula Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna

  • Agnieszka Nęcka

Journal volume & issue
Vol. 14, no. 2

Abstract

Read online

brak