Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (2015-06-01)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., I SA/Sz 32/14

  • Paweł Borszowski

DOI
https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.017
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 2
pp. 105 – 112

Abstract

Read online

No abstracts available.