LETUVOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ VADOVŲ KAITA IR POLITIZACIJA

Politologija. 2014;74(2) DOI 10.15388/Polit.2014.2.3638

 

Journal Homepage

Journal Title: Politologija

ISSN: 1392-1681 (Print); 2424-6034 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Irena Bogušinskaitė

Vitalis Nakrošis

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Šiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų kaita ir politizacija 1990–2012 m. Nors de jure ir de facto vadovų politizacija šioje įstaigų grupėje nėra didelė, ji skiriasi – priklauso nuo atitinkamų laikotarpių ir įstaigų tipų. Mažėjant struktūrinei agentūrų vadovų pareigybių politizacijai, Lietuvoje didėjo faktinė vadovų politizacija ir atvirkščiai. Dėl jų pareigybių specifikos Vyriausybės įstaigų, kurios institucinėje sandaroje veikia arčiau Vyriausybės centro, vadovai la­biau politizuoti nei įstaigų prie ministerijų vadovai. Straipsnyje teigiama, kad šių agentūrų vadovų kaitą geriausiai paaiškina esminiai valdančiosios daugumos ir Lietuvos Vyriausybių pokyčiai, o politizaciją – politinių partijų valdymo trukmė ir jų tinklai, taip pat politinis valdymo sričių jautrumas.