Digithum (Jul 2019)

Els mercats financers entre els «públics» i les «multituds». Una aportació a la sociologia dels mercats des de la perspectiva de Gabriel Tarde

  • Maria Soledad Sanchez

DOI
https://doi.org/10.7238/d.v0i24.3176
Journal volume & issue
no. 24

Abstract

Read online

Aquest article es proposa reflexionar sobre les dinàmiques contemporànies dels mercats financers a la llum dels conceptes de públic i de multitud, desenvolupats pel sociòleg Gabriel Tarde a finals del segle XIX, per a mostrar dues modalitats diferencials d’estructuració del llaç social entre els individus. Considerem que aquests conceptes ens permeten: a) posar èmfasi en la dimensió comunicacional que els mercats financers adquireixen en l’actualitat en col·locar al centre de l’activitat especulativa la circulació de «corrents d’opinió» per a la producció i l’assignació de valor als fluxos de monedes o altres instruments financers; i al mateix temps b) hipotetitzar que els mercats financers articulen la lògica dels «públics» (una forma de llaç microfísic d’abast global i a distància, teixit entorn de la propagació de corrents d’opinió que vinculen agents experts i ordinaris al voltant de la vida financera) i de les «multituds» (la intensificació vertiginosa, en moments sociotemporalment determinats, de les e-avaluacions per mitjà dels vincles comunitaris existents entre els agents professionals, que poden esdevenir-se en la producció de crisi). El recorregut del text parteix de la revisió de les teories existents en el camp de la sociologia dels mercats, per a després indagar sobre les aportacions que les nocions de públic i de multitud fan sobre la comprensió específica de les dinàmiques financeres, i per tant de la sociologia de les finances.

Keywords