Revista Catalana de Dret Públic (Jul 1989)

La nova Llei reguladora de les Finances locals

  • Joan Pagès i Galtés

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 10

Abstract

Read online

.