Studia Prawnicze KUL (Dec 2021)

Transnational constitutional values and protection of the person in the age of climatic migrations

  • Pasquale Policastro

DOI
https://doi.org/10.31743/sp.12739
Journal volume & issue
no. 4

Abstract

Read online

Prowadzenie badań nad migracjami klimatycznymi w perspektywie prawnej powinno mieć na uwadze zarówno trudności, jak i korzyści łączenia rożnych metod i podejść do istotnych potrzeb migrantów. Z tego powodu, aby właściwie wykorzystać instytucje prawne, zwłaszcza w ramach prawa międzynarodowego i jego implementacji, szczególnie ważne wydaje się zrozumienie ich wewnętrznych celów i warunków stosowania. Analiza argumentów podnoszonych przez sądy, w szczególności w odniesieniu do konwencji genewskiej z 1951 r., wskazuje na trudności w adaptacji do kwestii migracji klimatycznych rozwiązań prawnych, które kształtowały się w innej przestrzeni politycznej. W artykule podjęto zatem próbę sprawdzenia, w jaki sposób i według jakich kryteriów można łączyć rożne narzędzia prawne w pluralistycznym i odpowiadającym aktualnym potrzebom podejściu do migracji klimatycznych.

Keywords