PROBLEME ACTUALE ALE CERCETĂRII TEXTULUI DE VULGARIZARE MEDICALĂ MEDIATIZAT

Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice. 2018;0(10 (110))

 

Journal Homepage

Journal Title: Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice

ISSN: 1811-2668 (Print); 2345-1009 (Online)

Publisher: Moldova State University

Society/Institution: Moldova State University

LCC Subject Category: General Works: History of scholarship and learning. The humanities

Country of publisher: Moldova, Republic of

Language of fulltext: French, Romanian, English, Russian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Aia DAVID (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemițanu”)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>În articol sunt identificate caracteristicile lingvopragmatice ale textului de vulgarizare medicală mediatizat. Din perspectivă lingvistică și interacțională, textul medical prezintă anumite caracteristici identitare, cum ar fi lexicul, obiectivitatea, intertextualitatea specifică etc. Analiza parcursului textelor medicale spre publicul nespecialist permite delimitarea tehnicilor de vulgarizare prin folosirea figurilor de stil, reformulare, folosirea metalimbajului și a substi­tuirilor sinonimice.</p><p><strong>ACTUAL PROBLEMS IN THE RESEARCH OF THE MEDIATIZED TEXT </strong></p><p><strong> OF MEDICAL POPULARIZATION</strong></p><p>The purpose of this article is to identify the linguistic and pragmatic features of the mediatized text of medical popularization. From the linguistic and interactive perspectives, the medical text presents certain identifying features, such as vocabulary, objectivity, specific intertextuality, etc. The analysis of the medical texts course towards the non-specialist public allows delimitation of the popularization techniques using style figures, reformulation, meta-language and synonymous substitutions.</p>