Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg

BMGN: Low Countries Historical Review. 2015;130(4):78-88 DOI 10.18352/bmgn-lchr.10144

 

Journal Homepage

Journal Title: BMGN: Low Countries Historical Review

ISSN: 0165-0505 (Print); 2211-2898 (Online)

Publisher: Utrecht University Library Open Access Journals (Publishing Services)

Society/Institution: Royal Netherlands Historical Society, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap(KNHG)

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe: History of Low Countries - Benelux Countries

Country of publisher: Netherlands

Language of fulltext: English, Dutch

Full-text formats available: PDF, XML

 

AUTHORS


Peter Henderikx

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 40 weeks

 

Abstract | Full Text

<p><strong>William II or Florence the Guardian?: Questions about a Tomb and a Skeleton in the Abbey Church at Middelburg</strong><br />Both William II, Count of Holland and Zeeland and King of the Holy Roman Empire (†1256, re-interred 1282) and his brother Florence the Guardian (†1258) are buried in the Norbertine abbey church in Middelburg. In 1817 a skeleton was found in a bricked up niche, along with the remains of a tombstone on which was carved a knightly figure whose shield bears the coat of arms of Holland.</p><p> </p><p>Based on the results of an examination of the bones by George J.R. Maat and his team (Leiden University Medical Centre), Henderikx takes it that the skeleton could be either that of the King of the Holy Roman Empire or of Florence the Guardian. Considering that the skeleton, burial space and tombstone formed a coherent whole, and the high-relief on the tombstone almost certainly does not refer to the King of Rome but to his brother, Henderikx concludes that the skeleton must be the  earthly remains of Florence the Guardian.</p><p> </p><p>This article is part of the <a href="/576/volume/130/issue/4/">discussion forum</a> 'At the Meeting Point of Historical Disciplines'.<br /><br />Roomskoning Willem II, graaf van Holland en Zeeland (†1256, herbegraven 1282) en diens broer Floris de Voogd (†1258) zijn beiden in de norbertijner abdijkerk in Middelburg begraven. In 1817 werd daar in een dichtgemetselde nis een skelet aangetroffen samen met de resten van een zerk met daarop een gebeeldhouwde ridderfiguur met op diens wapenschild het wapen van Holland.</p><p> </p><p>Uitgaande van de resultaten van het onderzoek van het botmateriaal door George J.R. Maat cum suis (Leids Universitair Medisch Centrum) stelt Henderikx vast dat het skelet afkomstig kan zijn van zowel de Roomskoning als van Floris de Voogd. Aangezien skelet, grafruimte en zerk steeds één samenhangend geheel hebben gevormd en het beeldhouwwerk op de zerk zo goed als zeker niet naar de Roomskoning maar naar diens broer verwijst, komt Henderikx tot de conclusie dat het skelet het stoffelijk overschot moet zijn van Floris de Voogd.</p><br /><p>Dit artikel maakt deel uit van het <a href="/576/volume/130/issue/4/">discussiedossier</a> 'Op het raakvlak van historische disciplines'.</p>