Veninės trombembolijos profilaktika ir gydymas chirurginėje praktikoje

Lietuvos Chirurgija. 2005;3(1)

 

Journal Homepage

Journal Title: Lietuvos Chirurgija

ISSN: 1392-0995 (Print); 1648-9942 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Medicine: Surgery

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: English, Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Virginijus Šapoka

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

(SEPTINTASIS AMERIKOS KRŪTINĖS LĄSTOS GYDYTOJŲ SUTARIMAS). ĮRODYMAIS GRĮSTOS MEDICINOS REKOMENDACIJOS Virginijus Šapoka Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius El paštas: [email protected] Veninės tromboembolinės komplikacijos chirurgijoje priklauso nuo paciento ir operacijos trombozinės rizikos laipsnio. Straipsnyje apžvelgti naujausi metaanalizinių tyrimų duomenys, pagrindžiantys veninės trombozės gydymo ir profilaktikos principus. Įrodytas profilaktinis ir gydomasis mažos molekulinės masės heparinų privalumas, palyginti su nefrakcionuotu heparinu, pagrįsta ilgalaikė gydymo mažos molekulinės masės heparinais nauda po sąnarių endoprotezavimo ir onkologinių operacijų. Reikšminiai žodžiai: veninė trombembolija, chirurgija, profilaktika, gydymas Prevention and treatment of venous thromboembolism in general surgery (THE SEVENTH AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS CONFERENCE ON ANTITHROMBOTIC AND THROMBOLYTIC THERAPY). EVIDENCE-BASED GUIDELINES Virginijus Šapoka Vilnius University Medicine Faculty, Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania E-mail: [email protected] Complication of venous thromboembolism in each patients in general surgery, based on their individual predisposing factors and the risk associated with their current illness or procedures. Prophylaxis is then individually prescribed based on the composite risk estimate. In article review new date of clinical trial metaanalysis, based of venous thromboembolism prophylaxis and treatment principles. Proven prophylactic and therapeutic advantage with low molecular weight heparins compare with unfractionated heparins. Reasoned long term prophylaxis with low molecular weight heparins after elective hip arthroplasty and oncological surgery. Keywords: venous thrombembolism, surgery, prevention, treatment