Geoforum Perspektiv (Dec 2022)

Hvordan sikres anvendelsen af nye kort og geodata i Grønland?

  • Tobias Hagedorn-Rasmussen

DOI
https://doi.org/10.54337/ojs.perspektiv.v20i39.6987
Journal volume & issue
Vol. 20, no. 39

Abstract

Read online

I en nykortlægning med satellitbilleder er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) med til at skabe et vigtigt grundlag for en fremtidig digitalisering inden for geodataområdet i Grønland. Men hvordan kan vi sikre, at den nye kortlægning ikke blot er en teknisk øvelse, men rent faktisk involverer den grønlandske befolkning, får en samfundsmæssig nytteværdi og kommer de grønlandske kort- og geodatabrugere til gavn?