Ekonomski Vjesnik (Jan 2003)

Analiza inozemnog duga

  • Dražen Koški

Journal volume & issue
Vol. XVI, no. 1-2
pp. 33 – 50

Abstract

Read online

Rastući inozemni dug Republike Hrvatske može rezultirati međunarodnom nelikvidnošću i, u konačnici, smanjenjem bruto domaćeg proizvoda. Pojava međunarodne nelikvidnosti najčešće zahtijeva reprogramiranje inozemnog duga, koje je ponekad uvjetovano rasprodajom državne imovine i prirodnih resursa. Drugim riječima, osim smanjenja bruto domaćeg proizvoda kao pokazatelja smanjene agregatne potrošnje, te s tim u svezi smanjenja bogatstva naroda, u uvjetima međunarodne nelikvidnosti, zemlja može trpjeti i smanjenje svoga suvereniteta. Zbog toga je važno definirati pojam inozemnog duga, istražiti njegovo ustrojstvo i povezanost sa standardnim sastavnicama bilance plaćanja, te izložiti metode mjerenja inozemne zaduženosti. To je, uz analizu inozemnog duga Republike Hrvatske učinjeno u nastavku.

Keywords