Finanse i Prawo Finansowe (Jun 2015)

Polityka banku centralnego Wielkiej Brytanii wyrażona w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego

  • Tomasz Lechowicz

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.04
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 2
pp. 37 – 50

Abstract

Read online

Celem pracy jest analiza strategii bezpośredniego celu inflacyjnego stosowanego w Wielkiej Brytanii jako narzędzia polityki pieniężnej. Pokazane zostały główne zalety oraz wady tej strategii. Udzielona zastała odpowiedź na pytanie odnośnie efektywności strategii bezpośredniego celu inflacyjnego dla gospodarki. Okres czasowy obejmuje lata 2001–2014.

Keywords