Науковий вісник НЛТУ України (Aug 2017)

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ І ЗИМОСТІЙКІСТЬ AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ

  • V. V. Mamchur

DOI
https://doi.org/10.15421/40270503
Journal volume & issue
Vol. 27, no. 5
pp. 21 – 24

Abstract

Read online

Досліджено морозостійкість рослин Ailanthus altissima (Mill.) методом прямого проморожування пагонів для встановлення мінімальних критичних температур, що впливають на ріст і розвиток. Досліджено стан рослинного організму під дією низьких температур. Визначено індекс морозного пошкодження окремих частин пагона і бруньки. Наведено результати дослідження морозостійкості тканин пагонів і генеративних бруньок рослин А.altissima в умовах вимушеного спокою. Визначено зимостійкість і тривалість періоду спокою дерев A. altissima, які зростають у Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України, Уманському НУС, Тальнівському парку Шувалова, у зелених насадженнях Умані та Уманського р-ну, парку ім. Петровського м. Первомайськ Миколаївської обл., міському парку м. Ватутіно Черкаської обл., дендрологічному парку Веселі Боковеньки Кіровоградської обл., смт Чечельник Вінницької обл. та в м. Саврань Одеської обл. Оцінено ступінь підмерзання частин і тканин пагона після проморожування. Оцінювання здійснено за шестибальною шкалою М.О. Соловйової та Д.В. Потаніна за побурінням тканин. Виявлено стійкість досліджених видів до комплексу несприятливих факторів в осінньо-зимовий період. Встановлено, що найнебезпечнішими для A. altissima є пізньовесняні приморозки, нестабільно теплі зими та холодні весни. З'ясовано, що для культури рослин досліджуваного виду важливо вжити заходів для сприяння захисту їх від ураження низькими температурами. Молоді рослини потрібно вкривати торфом, ґрунтом, листям, висаджувати в місцях, захищених від північних вітрів, а у дорослих дерев утеплювати прикореневі круги. Культура A. altissima в умовах Правобережного Лісостепу України є досить морозо- та зимостійкою.

Keywords