Vìsnik Pridnìprovsʹkoï Deržavnoï Akademìï Budìvnictva ta Arhìtekturi (2020-09-01)

Охорона праці під час використання хімічних речовин на робочих місцях у контексті міжнародних документів

  • M. M. Plis,
  • S. M. Garmash,
  • V. O. Gerasimenko,
  • I. P. Kushnir

DOI
https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.010920.82.658
Journal volume & issue
Vol. 0, no. 4
pp. 73 – 81

Abstract

Read online

Постановка проблеми. Україна бере участь у міжнародних договорах, які стосуються охорони праці: Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці; Директиви Європейського союзу; Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності незалежних держав; Двосторонні договори та угоди. Тому стали актуальними вивчення та аналіз міжнародних документів із вирішення проблеми охорони праці, захисту здоров’я людини та навколишнього середовища, пов’язані з виробництвом та використанням хімічних речовин. Мета − дослідження міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів із питань безпечного використання хімічних речовин на робочих місцях.Висновки. В умовах безперервного науково-технічного прогресу, глобального зростання виробництва хімічних речовин і змін в організації праці необхідно вживати відповідних узгоджених заходів на міжнародному рівні, підвищувати рівень інформування людей про хімічні небезпечні фактори та засоби захисту від них і використовувати його для формування системного підходу до охорони праці в умовах використання хімічних речовин на робочих місцях. Упровадження в Україні положень міжнародних документів щодо хімічних речовин дає перспективу більш осмисленої співпраці з виробниками хімічної продукції країн Європейського союзу, а на основі удосконалення системи поводження з хімічними речовинами – підвищувати рівень хімічної безпеки як однієї із складових національної безпеки України. Впровадження запропонованої системи охорони праці та Плану безпечного використання небезпечних хімічних речовин допоможе підвищити рівень безпеки на робочому місці і зменшити їх негативний вплив на працівників та навколишнє середовище підприємств.

Keywords