Acta Paedagogica Vilnensia (2016-01-01)

Penitencinių įstaigų darbuotojų pedagoginės sąveikos raida (1980-2000 m.)

  • Julius Dermontas

DOI
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9524
Journal volume & issue
Vol. 8

Abstract

Read online

Straipsnyje tyrinėjamos Lietuvos pataisos įstaigų darbuotojų ir nuteistųjų pedagoginės sąveikos ypatybės 1980-1990 ir 1990-2000 metais. Nustatyti pataisos įstaigų darbuotojų ir nuteistųjų santykių ugdymo dėsningumai, analizuojama užsienio šalių penitencinių sistemų įtaka Lietuvos penitencinei sistemai. Nužymėtos pataisos įstaigų pedagoginės sąveikos tobulinimo perspektyvos.

Keywords