Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum (Aug 2023)

Biblioteka pedagogiczna przyszłości. Niekonwencjonalne zasoby i użytkownicy jutra. VII Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych – relacja

  • Róża Pomiecińska

DOI
https://doi.org/10.18778/0860-7435.36.10
Journal volume & issue
Vol. 1, no. 36
pp. 153 – 157

Abstract

Read online

No abstracts available.