In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Mężczyzna, dzieci i dom, czyli o równości płciowej z perspektywy szwedzkiego taty

Studia Humanistyczne AGH. 2015;13(2):119-133 DOI 10.7494/human.2014.13.2.119-133

 

Journal Homepage

Journal Title: Studia Humanistyczne AGH

ISSN: 2084-3364 (Print)

Publisher: Wydawnictwa AGH

Society/Institution: Faculty of Humanities, AGH University of Science and Technology

LCC Subject Category: General Works: History of scholarship and learning. The humanities | Social Sciences: Social sciences (General)

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: Polish, German, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Katarzyna Suwada (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób szwedzcy ojcowie postrzegają kwestie związane z równościąpłciową i rodzicielstwem. Kluczowy jest tutaj wpływ mechanizmów polityki rodzinnej na sposób myśleniamężczyzn. Artykuł składa się z dwóch części, w pierwszej z nich opisana jest w perspektywie historycznejszwedzka polityka rodzinna, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających zachęcić ojców do większegozaangażowania się w życie rodzinne. Druga część opiera się na materiale zebranym w ramach wywiadówpogłębionych ze szwedzkimi mężczyznami, przeprowadzonych przez autorkę we wrześniu i październiku2012 roku w Sztokholmie. Jego analiza pokazuje, w jaki sposób ojcowie postrzegają rodzicielstwo i z jakimiproblemami muszą sobie radzić w społeczeństwie, w którym z jednej strony ważne są kwestie równości płciowej,a z drugiej strony ciągle istnieje podział na tradycyjne role rodzicielskie.