Истраживања (Dec 2015)

ZNAČAJ KULTURNE KOMPETENTNOSTI ZA SOCIJALNI RAD

  • Marko M. Škorić,
  • Aleksej J. Kišjuhas,
  • Jovana J. Škorić

Journal volume & issue
Vol. 40, no. 2
pp. 189 – 207

Abstract

Read online

U radu su date problematizacija i analiza značaja kulturne kompetentnosti za socijalni rad, odnosno za praksu socijalnih radnika. Predstavljeni su koncepti i programi multikulturalizma i interkulturalizma kao šireg društvenog konteksta, a posebna pažnja posvećena je konceptu duboke kulture, kao i fenomenu interkulturnog učenja kao preduslovu za kulturno kompetentne prakse. Zatim se razmatraju sami fenomeni kulturne kompetentnosti i kulturno kompetentnih praksi, uz detaljno bavljenje potrebom za obrazovanjem (i postojanjem) kulturno kompetentnog socijalnog radnika.

Keywords