PEDANT: Parallel Texts in Göteborg

Lexikos. 2012;8(1) DOI 10.5788/8-1-956

 

Journal Homepage

Journal Title: Lexikos

ISSN: 1684-4904 (Print); 2224-0039 (Online)

Publisher: Woordeboek van die Afrikaanse Taal-WAT

Society/Institution: Stellenbosch University

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics | Language and Literature: Languages and literature of Eastern Asia, Africa, Oceania | Language and Literature: Germanic languages. Scandinavian languages

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: English, Dutch, French, Afrikaans, German

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Daniel Ridings

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 7 weeks

 

Abstract | Full Text

&lt;p&gt;The article presents the status of the PEDANT project with parallel corpora at the Language Bank at Göteborg University. The solutions for access to the corpus data are presented. Access is provided by way of the internet and standard applications and SGML-aware programming tools. The SGML format for encoding translation pairs is outlined together. The methods allow working with everything from plain text to texts densely encoded with linguistic information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;<br>&lt;p&gt;In hierdie artikel word 'n beskrywing gegee van die stand van die PEDANT-projek met parallelle korpora by die Taalbank by die Universiteit van Göteborg. Oplossings vir die verkryging van toegang tot die korpusdata word aangedui. Toegang word verskaf deur middel van die Internet en standaardtoepassings en SGML-sensitiewe programmeringshulpmiddels. Die SGML-formaat vir die enkodering van vertaalpare word gesamentlik geskets. Hierdie metodes laat toe dat gewerk kan word met enigiets vanaf suiwer teks tot tekste wat taalkundig dig geëtiketteer is.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;