Sjuttonhundratal (Dec 2016)

Hugo Nordland, Känslor i krig: Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814 (Höör, Agering, 2015). 282 pp.

  • Vera Sundin

DOI
https://doi.org/10.7557/4.3879
Journal volume & issue
Vol. 13

Abstract

Read online

No abstracts available.