Przegląd Spawalnictwa (May 2016)

Próby spawania laserowego niskostopowej wysokowytrzymałej stali o strukturze martenzytycznej

  • Jacek Górka,
  • Andrzej Ozgowicz

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v88i5.607
Journal volume & issue
Vol. 88, no. 5

Abstract

Read online

W artykule przedstawiono badania dotyczące spawania wiązką laserową niskostopowej wysokowytrzymałej stali o strukturze martenzytycznej DOCOL 1200M (Rm=1200 MPa) o grubości 1,8 mm. Proces spawania został przeprowadzony przy zmiennej energii linowej spawania w zakresie od 25 J/mm do 55 J/mm. Badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza w poziomie jakości B zgodnie z ISO 13919. Przeprowadzone badania niszczące wykazały, że wzrost energii linowej spawania powoduje podwyższenie własności plastycznych połączeń przy jednoczesnym obniżeniu własności wytrzymałościowych, poniżej wytrzymałości materiału rodzimego. Przy zastosowaniu niskich energii linowych spawania wiązką laserową (na poziomie 25 J/mm) istnieje możliwość uzyskania złączy spawanych ze stali DOCOL 1200M o wytrzymałości równej wytrzymałości materiału rodzimego, co jest bardzo trudne do osiągnięcia przy spawaniu łukowym stali o tak wysokiej wytrzymałości. The study of laser welding low alloy high strength steel with a martensitic structure In this paper researches on laser welding of low-alloyed high strength DOCOL 1200M steel sheets 1,8 mm thick were presented. Sheets were welded in range of linear energy from 25 J/mm up to 54 J/mm. NDT tests allows to classify all joints at level B according to ISO 13919 standards. Destructive tests indicates that increase of linear energy results in increase of plasticity and decrease of strength properties, lower than base material. Using low linear energy in laser welding of DOCOL 1200M steel joints (at level 25 J/mm) allows to obtain tensile strength the same as for base material what is not possible to achieve during arc welding of this type high-strength steel (1200 MPa).

Keywords