Przegląd Nauk Historycznych (2017-08-01)

Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia urodzin profesora Zbigniewa Anusika, Łódź, 8 grudnia 2017 r.

  • Małgorzata Karkocha

DOI
https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.02.19
Journal volume & issue
Vol. 16, no. 2
pp. 328 – 335

Abstract

Read online

-