Moravian Geographical Reports (Dec 2013)

The north atlantic oscillation and winter precipitation totals in Slovakia

  • Lívia Labudová,
  • Šťastný Pavel,
  • Trizna Milan

DOI
https://doi.org/10.2478/mgr-2013-0019
Journal volume & issue
Vol. 21, no. 4
pp. 38 – 49

Abstract

Read online

Severoatlantická oscilace (NAO) je nejvýznamnějším cirkulačním jevem na severní polokouli, která ovlivňuje klima Evropy v různých směrech. Srážky jsou základním klimatickým prvkem, který významně ovlivňuje krajinu. Proto je v tomto příspěvku analyzován vztah mezi NAO a zimními úhrny srážek na Slovensku. Byla použita Spearmanova korelační metoda, která zjistila protikladné vlivy NAO na již zmiňované sezonní srážkové úhrny. Zatímco kladné korelační koeficienty byly dosažené v oblasti Oravy a Kysuc, směrem k jihu se korelace měnila na negativní. Zjištěná zonální stratifikace může být vysvětlena bariérovým efektem Karpat

Keywords