Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (2015-12-01)

Glosa do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Liivimaa Lihaveis MTÜ przeciwko Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee, C-562/12

  • Robert Musiałkiewicz

DOI
https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.030
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 4
pp. 87 – 97

Abstract

Read online

No abstracts available.