Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках (Nov 2015)

Публічна сфера політики та громадянське суспільство: особливості взаємної інтерналізації

  • O. Tretyak

Journal volume & issue
no. 5

Abstract

Read online

Розглядаєтся процес взаємопроникнення практик громадської діяльності і публічної політичної презентації в рамках функціонування публічної сфери політики. Демонструється потенціал громадської участі для публічного виразу політичних вимог. Оцінюється рівень динамізації публічної сфери політики на основі формування локальних громадських спільнот.

Keywords