Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dec 2007)

Kur'an Bütünlüğü İçinde Mal ve İnsan ilişkisi

  • Nihat TEMEL

Journal volume & issue
Vol. 11, no. 2
pp. 197 – 216

Abstract

Read online

Kur'an mala karşı olumsuz bir tavır almamakta ve onun aleyhindetbir hükürri, bir ifade kullanmamaktadır. Kur'an, genel olarak insanın ina! ve mülk edinmesine olumlu bakmaktadır. Çünkü mal, dünya ve ahiret hayatının huzur ve saadetinin kazanılması için gerekli olan bir vasıtadır. Dünya hayatında normal ve sağlıklı hayat sürdürmek, ancak mal vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla ahiret hayatı da ancak bu şekilde kazanılabilmektedir. Kur'an'a göre mal, iki hayatı da kazanma aracıdır. Kur'an iyilik ve kötülüğü mal ve servetin doğasında aramak yerine; bireyin servetle olan ilişkisi boyutunda ele almıştır.

Keywords