Sosyolojik Bağlam Dergisi (Apr 2023)

Cumhuriyet Döneminde Türk Sporunda Alman Etkisi ve Türk Spor Kurumu Dergisi

  • Mehmet Akif Bal,
  • Ayşegül Şengül

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.1.4
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 51 – 66

Abstract

Read online

Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi Türk sporunda Alman etkisinin incelenmesi ve Türk Spor Kurumunun Faaliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanıştır. Araştırmada nitel çalışma modelleri arasında yer alan doküman analizinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama sürecinde 1936-1938 yıllarında Türk Spor Kurumu tarafından yayımlanan Türk Spor Kurumu Dergisi incelenmiştir. Ayrıca söz konusu dönemde sporun geliştirilmesi için Türkiye’ye davet edilen Carl Diem’in raporunda yer alan tavsiyeler değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda Carl Diem’in sporun yönetimi, sporun yaygınlaştırılması ve sporun gelişimine ivme kazandırılması konularında tavsiyelerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu dönem yayınlanan dergilerde sporun amaçlarına, sporun faydasına, spor tarihine, spor pedagojisine, spor kulüplerinin ve derneklerinin faaliyetlerine, bireysel ve takım sporlarının faaliyetleri ile Spor Birliği Teşkilatına yönelik konulara değinildiği görülmüştür. Sporun yaygınlaştırılması için kadınların spora katılımlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldığı, bunun yanında çocuklar ve köylüler ile ordunun spora yönelmesine ilişkin bilgilere değinildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu dönemde sporun geliştirilmesi için yasal düzenlemelere gidildiği de görülmektedir

Keywords