Finanse i Prawo Finansowe (Mar 2019)

Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce

  • Przemysław Buzałek

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.21.02
Journal volume & issue
Vol. 1, no. 21
pp. 11 – 26

Abstract

Read online

Artykuł traktuje o funkcjonowaniu modelu sprzedażowego equity release w Polsce. Wskazane są w nim podstawowe różnice między odwróconym kredytem hipotecznym a świadczeniami dożywotnimi, scharakteryzowane są umowy, w ramach których zawierane są świadczenia dożywotnie, opisana jest sytuacja na rynku w latach 2010–2017, a także zidentyfikowane są podstawowe problemy wynikające z braku odrębnych regulacji prawnych.

Keywords