Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: English, Latin, Slovenian, Greek, Modern (1453-)

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Vid Snoj

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Članek obravnava zgodovinski mit o Rimu in Troji, ki je ob spodbudi Rimljanom nevarno bližnjih »drugih«, starih Grkov, nastal v antičnem Rimu. Pokazati poskuša, kako je bila rimska ambivalenca do Grčije, vojaške premaganke in vendar kulturne zmagovalke, na začetku cesarske dobe premagana v Vergilijevem nacionalnem epu Eneida.