Keria: Studia Latina et Graeca (2010-07-01)

Rim in Troja

  • Vid Snoj

DOI
https://doi.org/10.4312/keria.12.1.11-21
Journal volume & issue
Vol. 12, no. 1

Abstract

Read online

Članek obravnava zgodovinski mit o Rimu in Troji, ki je ob spodbudi Rimljanom nevarno bližnjih »drugih«, starih Grkov, nastal v antičnem Rimu. Pokazati poskuša, kako je bila rimska ambivalenca do Grčije, vojaške premaganke in vendar kulturne zmagovalke, na začetku cesarske dobe premagana v Vergilijevem nacionalnem epu Eneida.

Keywords