Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Jun 2007)

IX. Kur’ân Sempozyumu (14-16 Nisan 2006) “Kur’ân’da Ahlâkî Değerler”

  • BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA

Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1
pp. 413 – 416

Abstract

Read online

Fecr yayınevi, 20. yılında, geleneksel hale dönüştürdüğü “Kur’ân Sempozyumları’nın dokuzuncusunu Mevlânâ’nın Mesnevi ve Divân-ı Kebir gibi dünya klasik ve şaheserlerini kaleme aldığı Konya’da gerçekleştirdi.

Keywords