Finanse i Prawo Finansowe (Jun 2017)

Naruszenie praw konsumenta w reklamie usług finansowych

  • Jacek Śliwa,
  • Izabela Sadowska

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.07
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 14
pp. 79 – 99

Abstract

Read online

Niniejsza publikacja dotyczy obowiązków informacyjnych, które ustawodawca narzuca kredytodawcom i pośrednikom kredytowym już na etapie reklamy kredytów konsumenckich. Obowiązki te, wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim, nie zawsze jednak są respektowane przez instytucje finansowe, świadczące tego typu usługi. Wnioski takie można wyciągnąć przede wszystkim z analizy ostatnich decyzji Prezesa UOKiK, który wskazał na liczne nieprawidłowości w tym zakresie. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną obowiązków informacyjne w zakresie oferowania usług kredytowych zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim.

Keywords