Studia Maritima (Jan 2012)

INSTITUTIONAL ADAPTATION TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN THE GERMAN-POLISH BORDERLAND

  • Stefanie Otte

Journal volume & issue
Vol. 25

Abstract

Read online

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku stworzyło prawne podstawy do korzystania przez Niemców z oferty polskiej opieki zdrowotnej oraz do zwrotu części poniesionych kosztów. Ponadto zniesienie kontroli granicznej na granicy niemiecko- polskiej 21 grudnia 2007 roku znacząco uprościło przekraczanie granicy. W rezultacie niemieccy pacjenci coraz częściej korzystają z terapii uzdrowiskowych w polskich kurortach ulokowanych blisko granicy. Z drugiej strony sytuacja ta wymusiła na polskich uzdrowiskach konieczność dostosowania się do wymagań niemieckich klientów. Dostosowanie to spowodowało modyfikację i powstanie standardowych jednostek oraz w miarę stałych sposobów postępowania, określanych mianem instytucji. Zarówno kadra kierownicza, jak i personel zatrudniony w uzdrowiskach muszą identyfikować te instytucje oraz modyfikować je i dostosowywać do nowej sytuacji, tzn. leczenia także niemieckich pacjentów. W artykule skupiono się na kwestiach instytucjonalnego dostosowania w Polskich uzdrowiskach i próbowano wskazać możliwości jego oceny