Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: серія "Транспортні системи і технології" (Oct 2018)

АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

  • M. Botvin,
  • O. Gersiy

Journal volume & issue
no. 30

Abstract

Read online

У статті проведено аналіз методів цифрової обробки зображень в просторовій області (просторові методи), які дозволяють підвищити якість зображень з метою полегшення їхнього візуального аналізу. Представлено лістинги моделювання даних методів у середовищі MATLAB, а також їх результати у вигляді графічних зображень та гістограм.

Keywords