Revista Institutului Naţional de Justiţie (Oct 2021)

Documentul oficial: obiect material/imaterial sau produs al infracţiunilor de fals în acte publice. PARTEA I

  • Pîrțac Cristina

DOI
https://doi.org/10.52277/1857-2405.2021.3(58).07
Journal volume & issue
Vol. 14, no. 3
pp. 41 – 47

Abstract

Read online

În cadrul prezentului demers ştiinţific este definit „documentul”, în general, şi „documentul oficial”, în special, drept entitate ce apare în postura de obiect material/ imaterial sau produs al infracţiunilor de fals în acte publice. Se arată că noţiunea „document” posedă următoarele trăsături (caracteristice şi documentului oficial): a) implică prezenţa unui suport; b) este format din informaţie; c) posedă atribute în baza cărora este identificat. Corespunzător, documentul oficial (specie a documentului) este format din: a) informaţie (cu particularitatea că aceasta este de natură oficială) şi b) suportul informaţional (materializat sau electronic). Legea penală a Republicii Moldova nu cuprinde o definiţie a noţiunii „document oficial”. Nici în alte acte normative cu caracter naţional nu este explicată noţiunea în cauză. Întinderea noţiunii „document oficial” transpare implicit din textul unor prevederi legale cu caracter non-juridico-penal. De asemenea, conţinutul acestui termen este redat în textul unor instrumente juridice internaţionale, printre care: Convenţia Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, semnată la Tromsø la 18.06.2009, în vigoare pentru Republica Moldova din decembrie 2020.

Keywords