Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (Aug 2017)

İçten yanmalı dizel motorunun atık egzoz gazı enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretimi

  • İlker Temizer,
  • Cumali İlkılıç

Journal volume & issue
Vol. 23, no. 4
pp. 330 – 336

Abstract

Read online

Bu çalışmada, termoelektrik jeneratörlerin çalışma prensiplerine uygun olarak çalışan bir prototip geliştirilerek içten yanmalı dizel bir motorun egzoz sistemine uygulanmıştır. Amaç, egzoz gazlarıyla atmosfere atılan ısı enerjisini kullanılabilir bir elektrik enerjisine dönüştürmektir. Termoelektrik modüllerin çalışma şartı olan fark sıcaklıklarını oluşturmak amacıyla sistemde iki farklı akışkan kullanılmıştır. Bunlardan ilki, sıcak yüzey şartını oluşturmak için kullanılan egzoz gazlarıdır. Diğer akışkan ise, termoelektrik modüllerde ihtiyaç duyulan fark sıcaklığının oluşmasını sağlayan soğutma suyudur. Malzemesi alüminyum alaşım olan sekizgen yapıya yerleştirilen 40 adet termoelektrik modül kendi aralarında elektriksel olarak seri bağlanmıştır. Motorda değişen devir ve yük durumuna göre termoelektrik jeneratör sisteminin performansı incelenmiştir. Aynı zamanda, termoelektrik jeneratör sisteminin ürettiği elektrik enerjisi konvertöre aktarılarak araç aküsü şarj edilmiştir.

Keywords