LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PRIORITETAI: KAIP ANALIZUOTI JŲ ĮGYVENDINIMO PROCESĄ IR REZULTATUS?

Politologija. 2015;77(1) DOI 10.15388/Polit.2015.77.7373

 

Journal Homepage

Journal Title: Politologija

ISSN: 1392-1681 (Print); 2424-6034 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Vitalis Nakrošis

Egidijus Barcevičius

Ramūnas Vilpišauskas

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Vyriausybių įsipareigojimų įgyvendinimas yra vienas aktualiausių viešosios politikos proceso tyrimų klausimų. Atotrūkis tarp rinkimų kampanijos metu deklaruojamų, vyriausybių programose įtvirtinamų prioritetų ir praktinio jų įgyvendinimo yra tapęs nusivylimo šaltiniu daugelyje demokratinių šalių ir susilaukęs išskirtinio tyrėjų dėmesio. Šiame straipsnyje pristatomi viešosios politikos prioritetų tyrimo klausimai, teorinis analizės pagrindas ir hipotezės, skirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo procesui ir jų rezultatams analizuoti. Straipsnyje teigiama, kad geriausiai viešosios politikos kaitos sprendimus gali paaiškinti viešosios politikos posistemiuose vykstanti palaikymo koalicijų sąveika. Jai įtaką daro įvairūs išorės veiksniai ir įvykiai (jie pristatomi straipsnyje), taip pat tokie tarpiniai veiksniai kaip viešosios politikos kaitai reikalingo sutarimo laipsnis ir politinis dėmesys. Be to, analizuojant viešosios politikos įsipareigojimų įgyvendinimą Lietuvoje, reikia atsižvelgti į specifinius veiksnius, kaip antai partinės sistemos fragmentaciją ir konkurenciją tarp dviejų politinių partijų blokų, taip pat Europos Sąjungos ir Rusijos įtaką viešosios politikos procese ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimų apribojimus reformoms. Šiame straipsnyje pristatoma viešosios politikos proceso tyrimų darbotvarkė gali būti taikoma analizuojant įvairių (prioritetinių ir neprioritetinių) viešosios politikos įsipareigojimų įgyvendinimo procesą ir aiškinant jų sėkmes bei nesėkmes. Tam gali būti naudinga pasitelkti priežastinį proceso sekimą, kuris gali būti taikomas tiek analizuojant pavienius atvejus, tiek kartu nagrinėjant visus pasirinktus atvejus.