Przedsiębiorczość - Edukacja (Dec 2013)

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

  • Wojciech Sadkowski

Journal volume & issue
Vol. 9

Abstract

Read online

Podstawą sprawnego funkcjonowania gospodarki jest dobra współpraca przedsiębiorstw z bankami, przynosząca obustronne korzyści dla zainteresowanych podmiotów, mająca szczególnie istotne znaczenie w czasach kryzysu. Sektor MŚP stał się na tyle atrakcyjny, a banki w takim stopniu zainteresowały się obsługą firm z tego sektora, że współpraca na linii bank – przedsiębiorstwo zaczyna przynosić coraz lepsze rezultaty. Jednym z mierników tej współpracy jest wielkość akcji kredytowej banków dla przedsiębiorstw, która w 2011 r. znacząco wzrosła (o 14,2%) w porównaniu z 2010 r. Poznanie specyfiki rynku międzybankowego (w czterech obszarach: prowadzenia rachunku bankowego, udzielania kredytów, wydawania i obsługi kart płatniczych oraz internetowej obsługi klienta) jest gwarancją zrozumienia istoty strategii banków i zależności występujących w polskiej gospodarce między podmiotami kredytującymi, które kreują podaż kredytów, a kredytobiorcami – małymi i średnimi podmiotami, które tworzą prawie 50% PKB oraz dają zatrudnienie dla ponad 2/3 zatrudnionych w Polsce.

Keywords