The Strategic Dimension of the Dynamic Capabilities of Enterprises

Management. 2014;18(2):7-18 DOI 10.2478/manment-2014-0038

 

Journal Homepage

Journal Title: Management

ISSN: 2299-193X (Online)

Publisher: Sciendo

Society/Institution: University of Zielona Góra, Faculty of Management and Economics

LCC Subject Category: Social Sciences: Commerce: Business: Personnel management. Employment management

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Krzakiewicz Kazimierz (Poznań University of Economics)

Cyfert Szymon (Poznań University of Economics)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 11 weeks

 

Abstract | Full Text

Celem artykułu jest włączenie w dyskusję nad koncepcją dynamicznych zdolności przedsiębiorstw i przedstawienie jej założeń z perspektywy zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia w artykule uczyniono zarysowanie znaczenia paradygmatów w zarządzaniu strategicznym. Na tym tle przedstawiono koncepcję dynamicznych zdolności i omówiono strategiczne aspekty koncepcji dynamicznych zdolności przedsiębiorstw