Lübnan, Savaş, Barış, Direniş ve Türkiye ile İlişkiler

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2018;5(1):189-193 DOI 10.26513/tocd.413083

 

Journal Homepage

Journal Title: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

ISSN: 2147-7523 (Print)

Publisher: Sakarya University

Society/Institution: Middle East Institute

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

nazlı koca (MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR))

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

Türkiye gibi çok kimlikli ve çok kültürlü fakat aynı zamanda ulus devlet olan ve kimliklerin bir potada eridiği bir ülkeden Lübnan’daki siyasi yapının ve aktörlerinin anlaşılması epey güçtür zira Lübnan’da bütün farklı kimlikler kendi çevreleri ile birlikte siyasal hayata katılmaktadır ve siyasal sistem mezhepler ve farklılıklar üzerine inşa edilmiştir. Bu sistemin Lübnan’da uzun yıllar devam eden çatışmalı süreçlerin temeli olup olmadığı ve Ortadoğu ve Avrupa’daki alternatif sistemler tartışılmakla birlikte, bu karmaşık yapının anlaşılması Lübnan siyasetini ve aktörlerini anlamada kilit rol oynamaktadır. Bu bağlamda genel anlamda bölgedeki, özel anlamda ise Lübnan’daki dengeleri ve Türkiye ile ilişkilerini anlamak adına akademisyenler Veysel Ayhan ve Özlem Tür tarafından yapılan kitap çalışması dikkate değerdir. Akademik çalışmalarına ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde devam eden Prof. Dr. Özlem Tür ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde devam eden Prof. Dr. Veysel Ayhan Lübnan’da son dönemde yaşanan çatışmalı süreçlerle ilgili pek çok akademik dergilere makaleler yazmışlardır ve nihayetinde bu çalışmalarını bir bütün olarak topladıkları ve devam ettirdikleri ‘Lübnan, Savaş, Barış, Direniş ve Türkiye ile İlişkiler’ kitabını yayınlamışlardır.